הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מחלקת הנהלת החשבונות של הפירמה מסייעת במתן שירותי שכר והנהלת חשבונות. בנוסף, היא מספקת שירותי חשבות שכר לגופים זרים הפועלים בישראל (חברות, בנקים, נציגויות) ולחברות המבקשות להוציא את שכר הבכירים שלהן לגורם חיצוני.

מיסים

מחלקת המיסים בפירמה מספקת ללקוחותיה ייעוץ מס מקצועי, המושתת על ידע מקצועי רחב שצברו אנשי הפירמה בארץ ובחו"ל, עבור חברות, שותפויות ויחידים במשך שנים ארוכות. הפירמה מעניקה ללקוחותיה שירות המבוסס על שילוב בין צרכי הלקוח להיכרות מעמיקה עם התקנות והחוקים השונים בישראל ובחו"ל.

כללי

מחלקת הביקורת בפירמת רואי החשבון סלים ג'יריס, מעניקה שירותי ביקורת וסקירה של דוחות כספיים למגוון גדול של סוגי תאגידים, המאוגדים כשותפויות; אגודות שיתופיות; חברות פרטיות; חברות ציבוריות; וכן חברות לתועלת הציבור (חל"צ) ועמותות.

למה אנחנו?

שירותי ביקורת לחברות ויחידים.
שירותי ביקורת לחברות ויחידים.
שירותי ליווי פיננסי.
שירותי ליווי פיננסי.
רואה חשבון בפירוק חברות.
רואה חשבון בפירוק חברות.

מאמרים אחרונים